sprzedaż detaliczna i hurtowa

0 22 812 43 57 0 22 812 43 45 0 22 812 43 23 0 22 812-00-67

Art. ścierne - Pasy ścierne

Pas z filcu 531J


wymiar

gran.

313x100
457x75
533x30
533x75

P500
P500
P500
P500`

Opis pasów ściernych