sprzedaż detaliczna i hurtowa

0 22 812 43 57 0 22 812 43 45 0 22 812 43 23 0 22 812-00-67

Art. ścierne - ściernice na trzpieniu

Ściernice trzpieniowe
Wykonane z listków z korundowego płótna ściernego, ułożone promieniście względem rdzenia, zatopione, z zatopionym stalowym trzpieniem.


Ściernice trzpieniowe z włókniną
Wykonane z listków z włókniny i z korundowego płótna ściernego lub z płótna z węglikiem krzemu, w stosunku 1:1, ułożone promieniście względem rdzenia. Nadają się doskonale do wykańczania powierzchni.


Włóknina na trzpieniu
Wykonane z listków z włókniny szlifierskiej, ułożone promieniście względem rdzenia. Nadają się doskonale do wykańczania powierzchni, przez zmianę liczby obrotów, aż do wartości dopuszczalnej, otrzymuje się gładszą powierzchnię.